Agencja Celna Car Go - Radom

EnglishGermanPolishRussian
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Strona Główna Słownik terminów celnych

 Słownik Terminów celnych

 

CELINA - system informatyczny polskiej służby celnej wspomagający obsługę zgłoszeń celnych w procedurach innych niż procedura tranzytu. Od 1 maja 2004 r. jego funkcjonalność została rozszerzona. Oprócz obsługi zgłoszeń celnych jest on również wykorzystywany m.in. do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych deklaracji INTRASTAT, tj. deklaracji statystycznych dotyczących obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.

 

ICS - Elektroniczny System Kontroli Importu. System ten umożliwia przedsiębiorcom realizację zadań wynikających ze wspólnotowych przepisów prawa celnego, które przewidują obowiązek przesyłania przywozowych deklaracji skróconych w formie elektronicznej dla towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Są to tzw. ?dane bezpieczeństwa?, które powinny być przesyłane do granicznych urzędów celnych przed wprowadzeniem towarów na obszar celny Wspólnoty.

 

ECS - System Kontroli Eksportu - uruchomiony 31.08.2007 system obsługi elektronicznej zgłoszenia celnego od momentu przesłania zgłoszenia do momentu otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz  towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. System ma na celu usprawnienie i przyspieszenie formalności celnych, możliwość śledzenia operacji wywozowej przez eksportera, zwiększenie bezpieczeństwa przewozu towarów. 

 

 NCTS New Computerised Transit System - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytu) to system informatyczny obsługujący wspólnotową procedurę tranzytu na terenie Unii Europejskiej oraz wspólną procedurę tranzytową WPT. System ma obejmować komputeryzację wspólnej procedury tranzytowej przede wszystkim w transporcie drogowym. Wyłączone mają być z niego tranzyty w transporcie kolejowym, morskim i lotniczym oraz procedury tranzytowe prowadzone na podstawie Konwencji TIR i Konwencji ATA. Przewozy tranzytowe morskie i lotnicze dokonywane na podstawie dokumentu SAD są również objęte systemem NCTS

 

 

INTRASTAT - system służący do rejestracji danych dotyczących obrotu towarowego między podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych z jednego do innego państwa członkowskiego. Jego wprowadzenie było konsekwencją zniesienia granic i utworzenia jednolitego gospodarczego rynku wspólnotowego. INTRASTAT funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1.01.1993 r. W Polsce system ten wprowadzono 1.05.2004 r.

Podmiot zobowiązany przekazuje dane odpowiednim organom państwowym na ściśle określonych formularzach - deklaracja INTRASTAT PRZYWÓZ oraz deklaracja INTRASTAT WYWÓZ. Informacje dotyczą prowadzonego przez niego wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru).

W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiada Polska Administracja Celna. Jej głównym partnerem w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.
 


 

Źródło: http://www.ncts.pl/, http://www.mf.gov.pl

 

 

+ Powieksz tekst
- Pomniejsz tekst

Informator

 

 Po kliknięciu następuje automatyczne przekierowanie do strony Narodowego Banku Polskiego gdzie można sprawdzić średnie kusy dowolnych walut w dowolnych dniach

 

 

 

ukash ukash ukash ukash kart ukash paysafeneden ukash çim tohumu halep keçisi resimleri