Drukuj
W ramach obsługi oferujemy usługi w zakresie:

 

 • Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie do Urzędu Celnego zgłoszeń w ramach procedur:

  - dopuszczenie do wolnego obrotu

  - wywozu

  - tranzytu  

  - procedur gospodarczych

 • Kompleksowe przygotowanie i dostarczenie do Urzędu Celnego uproszczonych deklaracji akcyzowych od samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Odbiór zaświadczeń potwierdzających zapłacenie podatku akcyzowego

 • Dokonywanie zgłoszeń w systemie INTRASTAT (w oparciu o dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy sporządzamy faktury wewnętrzne, deklaracje INTRASTAT oraz dokonujemy elektronicznych zgłoszeń do Izby Celnej)

 • Przygotowanie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego deklaracjiVAT 23 i VAT 24 oraz odbiór VAT 25

 • Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

 • Rejestracja pojazdów

 • Ubezpieczenia pojazdów

 • Opłaty skarbowe, doradztwo z zakresu prawa celnego, handlu zagranicznego, ceł, podatków, obrotu towarowego wspólnotowego i krajami trzecimi

 • Na życzenie klientów świadczymy również wiele dodatkowych usług takich jak:

  -  sporządzanie wniosków o udzielanie pozwoleń do procedur gospodarczych

  -  wnoszenie odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy podatkowe

  -  wypełnienie i legalizacja Świadectw Pochodzenia oraz Świadectw Przewozowych EUR.1 i A.TR.

  - wypełnianie dokumentów: CMR i karnet TIR

  - dokonywanie kontroli wstępnej i pobieranie próbek towaru przed dokonaniem zgłoszenia celnego.

  -  kompleksowe załatwianie formalności związanych z pierwszą rejestracją pojazdu w Polsce 
Zapewniamy szybką i profesjonalną obsługę.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.